Juvenil idiopatisk artritis

Det er ikke kun ældre personer, der rammes af ledinflammation, det kan også ramme børn. Juvenil idiopatisk artritis (JIA) er betegnelsen for den hyppigste form for reumatisk sygdom hos børn op til 16 år. Ordet juvenil henviser til den tidlige sygdomsdebut, idiopatisk til den ukendte årsag, og artritis refererer til ledinflammationen. Andre betegnelser for denne sygdom er JCA (juvenil kronisk artritis) eller JRA (juvenil reumatoid artritis). Der findes flere undertyper af sygdommen afhængigt af symptomer, som f.eks. oligoartikulær (få led), polyartikulær (mange led) og systemisk (påvirker hele kroppen). JIA kan også have forbindelse med psoriasis eller være enthesitis-relateret (en inflammation af bl.a. rygrad og hofter).

Cirka et barn ud af 1000 rammes af denne sygdom. Børn i alle aldre kan blive ramt, men der ses en noget hyppigere debut imellem 1 og 2 årsalderen samt mellem 9 og 15 år. Sygdommen kan se ud på mange måder, og foruden smerte og hævelser i led kan der også forekomme uspecifikke symptomer som f.eks. reduceret fysisk aktivitet, træthed, morgenstivhed, vedvarende eller tilbagevendende feber samt udslæt. Af denne grund kan det være svært at fastslå den korrekte diagnose. Forældre bør overveje at opsøge en børnelæge, der har specialiseret sig i reumatologi og behandling af børn med artritis. Lægen vil så gennemføre en fysisk undersøgelse, inklusive blodprøvetagning med henblik på analyse, samt spørge om familiehistorikken (anamnese).

JIA kan have en meget god prognose med fuldstændig helbredelse, såkaldt remission, men det kan tage flere måneder eller år. Hos nogle børn kan der optræde led- og vævsdestruktion, hvilket medfører alvorlige gener og begrænsninger. Dette har konsekvenser for den personlige livskvalitet til op i den voksne alder, og derfor er det vigtigt, at der gives passende behandling.


Kilde: Medac Tyskland (www.metoject.com)