Privacy Policy & GDPR

Erklæring om databeskyttelse

Oversigt over erklæringen om databeskyttelse

Privacy Policy og GDPR

PRIVATLIVSPOLITIK
Beskyttelse af persondata og ansvarlig håndtering af de oplysninger, som Medac Denmark Filial af Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate G.M.B.H. (“vi”, “os” eller “Medac Denmark”) indsamler om dig, er vigtig for os. Vi behandler dine persondata i overensstemmelse med gældende lov, herunder særligt EU’s databeskyttelsesforordning (“GDPR”) og databeskyttelsesloven (“DBL”).

Det følgende beskriver, hvordan vi behandler dine persondata som dataansvarlig i forbindelse med:

 • Brug af vores hjemmeside
 • Indgåelse af kontrakter med os
 • Levering af nyhedsbreve
 • Deltagelse i arrangementer
 • Lægemiddelsikkerhed og rapportering af bivirkninger

DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:

Medac Denmark Filial af Medac Gesellschaft Für Klinische Spezialpräparate G.M.B.H.
Bagerstræde 28, 1.
4640 Faxe
Danmark

CVR-nr. 40 37 39 85
Telefon: +45 22 39 88 63
Email: info@medac.dk

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN AF PERSONDATA
Brug af vores hjemmeside www.medac.dk.
Når du bruger Medac Denmarks hjemmeside, opsamles der ved brug af “cookies” persondata om din adfærd. Vi indsamler informationen for at vedligeholde og forbedre vores hjemmeside, for at følge din adfærd på vores hjemmeside og for at vise indhold og annoncer, der er relevante for dig, baseret på dine præferencer. Du kan læse mere om formålet med hver cookie i vores cookiepolitik.
Vi behandler de persondata, der indsamles ved hjælp af cookies, herunder IP adresse, browser type, device ID, samt information om hvilke sider du har besøgt før og efter besøget på vores hjemmeside og din brug af vores hjemmeside.
Vi behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke, jf. GDPR art. 6.1.a. Som undtagelse hertil sker behandling af persondata i forbindelse med nødvendige cookies dog på baggrund af GDPR art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at drifte og vedligeholde vores hjemmeside.
Vi kan dele dine persondata med tredjeparter, i det omfang tredjeparter placerer cookies på din enhed, herunder de databehandlere, der behandler persondata på vegne af os i forbindelse med indsamling af persondata ved hjælp af cookies. Du kan læse mere om eventuelle modtagere af dine persondata i vores cookiepolitik.
Du kan læse mere om brugen af cookies i Medac Denmarks cookiepolitik samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

Indgåelse af kontrakter
For at kunne indgå kontrakter med dig behandler vi persondata om dig, som er nødvendige for indgåelse af kontrakten. Vi behandler dine kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, samt dine betalingsoplysninger for at kunne indgå kontrakten med dig.
Vi behandler dine persondata på baggrund af GDPR art. 6.1.b, da de er nødvendige af hensyn til den kontrakt, du har indgået med os.
Vi vil opbevare dine persondata så længe det er nødvendigt til de/det formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 1 år, efter indgåelse af kontrakten. Opbevaringsperioden kan i særlige tilfælde være kortere eller længere, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.
Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed. Herudover deler vi dine persondata med offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.

Nyhedsbreve
Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev for information om produkter, udvikling og arrangementer hos Medac Denmark, behandler vi dine persondata for at levere nyhedsbrevet til dig.
Vi behandler de persondata, som du afgiver i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, herunder dine kontaktoplysninger, såsom titel, navn og mailadresse samt oplysninger om dit terapiområde og klinik eller sygehus.
Vi behandler dine persondata på baggrund af vores legitime interesse i at kunne markedsføre Medac Denmarks produkter og arrangementer, jf. GDPR art. 6.1.f.
Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved at skrive til os på info@medac.dk.
Vi vil opbevare dine persondata så længe det er nødvendigt til de/det formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel slettes oplysningerne kort efter at du har afmeldt dig nyhedsbrevet , dog således at vi opbevarer dokumentation for dit tidligere afgivne samtykke til at modtage nyhedsbreve i 2 år efter at du har afmeldt dig nyhedsbrevet.
Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Deltagelse i arrangementer
Hvis du tilmelder dig et arrangement hos Medac Denmark, eller hvis Medac Denmark støtter din deltagelse i et arrangement afholdt af en tredjepart, behandler vi dine persondata.
Vi behandler en række persondata om dig, herunder dine kontaktoplysninger og personlige oplysninger så som navn, email og stillingsoplysninger.
Vi behandler dine persondata på baggrund af GDPR art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at kunne afholde og administrere sådanne arrangementer.
Vi vil opbevare dine persondata så længe, det er nødvendigt til de/det formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares persondata i 2 år efter afholdelse af arrangementet. Opbevaringsperioden kan i særlige tilfælde være kortere eller længere, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.
Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed. Herudover deler vi dine persondata med andre tredjeparter, som vi samarbejder med, når vi afholder arrangementer.

Lægemiddelsikkerhed og rapportering af bivirkninger
Når du indberetter et lægemiddel eller rapporterer bivirkninger af et lægemiddel, behandler vi dine persondata.
Vi behandler en række persondata om dig, herunder personlige detaljer og oplysninger om din situation. Vi behandler derudover en række følsomme oplysninger, herunder helbredoplysninger, såsom din sygdomshistorik, din medicin og hvilke bivirkninger du oplever/har oplevet.
Vi behandler dine persondata på baggrund af vores retlige forpligtelse til at indberette bivirkninger, jf. GDPR art. 6.1.c (som påkrævet efter lægemiddelloven). Vi behandler dine følsomme oplysninger på baggrund af GDPR art. 9.2.g i tillæg til art. 6.1.c, da dette ligeledes sker på baggrund af vores retlige forpligtelse til at indberette bivirkninger (som påkrævet efter lægemiddelloven).
Vi vil opbevare dine persondata så længe, det er nødvendigt til de/det formål, hvortil oplysningerne behandles. Opbevaringsperioden kan i særlige tilfælde være kortere eller længere, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.
Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed. Herudover deler vi dine persondata med offentlige myndigheder, herunder lægemiddelstyrelsen, i det omfang, vi er forpligtede hertil.

OVERFØRSLER TIL TREDJELANDE VED BRUG AF COOKIES OG FÆLLES DATAANSVAR
Som også beskrevet ovenfor under “Brug af vores hjemmeside www.medac.dk” og som yderligere beskrevet i vores cookiepolitik, bruger Medac Denmark cookies, inkl. cookies der tracker besøgendes adfærd, til at forbedre vores hjemmeside og til at vise relevante annoncer.
Nogle af disse cookies placeres af tredjeparter, såsom Youtube (Google). I forbindelse hermed vil vi som udgangspunkt være fælles dataansvarlige med de tredjeparter, som fremgår nedenfor. Et sådant fælles dataansvar omfatter kun indsamlingen og videregivelsen ved transmission af persondata om besøgende på vores hjemmeside.
I andre tilfælde vil tredjeparter udgøre Medac Denmarks databehandlere i forbindelse med de cookies, som sættes på din enhed. Visse af disse databehandlere kan overføre dine persondata til tredjelande udenfor EU/EØS, herunder USA. Sådanne overførsler sker på baggrund af Kommissionens standardkontraktsbestemmelser, hvori der er inkluderet de nødvendige supplerende foranstaltninger til sikring af dine persondata.

Youtube
Vi har indgået en aftale om fælles dataansvar med Google Ireland Limited (“Google”) baseret på Googles standardbetingelser. Denne aftale beskriver vores og Googles respektive ansvar. Aftalen er tilgængelig her. For mere information om Googles behandling af persondata, henviser vi til Googles privatlivspolitik, som du kan finde her.

Google Analytics
Hjemmesiden gør brug af Google Analytics, som leveres af Google. Google agerer som vores databehandler fsva. Google Analytics.
Google kan overføre dine persondata til tredjelande udenfor EU/EØS, herunder USA. Sådanne overførsler sker på baggrund af Kommissionens standardkontraktsbestemmelser, hvori der er inkluderet de nødvendige supplerende foranstaltninger til sikring af dine persondata. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på info@medac.dk.

Links til andre hjemmesider
Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, herunder Facebook og Youtube. Vi er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne hjemmesider, ligesom vi ikke er ansvarlig for, hvordan disse hjemmesider behandler dine persondata. Vi vil derfor anbefale, at du gør dig bekendt med privatlivspolitikken for sådanne hjemmesider.

DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine persondata
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset
 • Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor
 • Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata i følgende tilfælde:

 • Hvis vores behandling af dine persondata er baseret på GDPR art. 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende os en email på info@medac.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Lock

Til sundhedspersonale

De følgende sider indeholder information om medicin, der kun er beregnet til sundhedspersonale.