Terapeutiske områder

Varetagelse af fire lægefaglige områder med særlige behov

Hos medac er vores arbejde fokuseret på at forbedre etablerede farmaceutiske og diagnostiske produkter samt at udvikle nye behandlingsformer på vores fire hovedområder, som er reumatologi, urologi, hæmatologi og onkologi. Vi stiller livsvigtige behandlingsmuligheder til rådighed i hele verden – særligt på områder, hvor der er et udækket terapeutisk behov.
Varetagelse af fire lægefaglige områder med særlige behov

Reumatologi

Vigtig reumatologisk behandling forbedret

Reumatologiske sygdomme står for en række behandlingskrævende kroniske tilstande hos en bred patientgruppe. Det er med optimeringen af en vigtig behandlingsmulighed på dette område lykkedes medac at højne patienternes livskvalitet væsentligt.
Find ud af mere Find ud af mere
Vigtig reumatologisk behandling forbedret

Urologi

Imødekommelse af udækkede behov med urologiske behandlingsformer

Urologi er et fokusområde af største vigtighed for medac. Vi har været aktive på dette område næsten lige fra begyndelsen af vores virksomhed og er fokuseret på at udvikle en række egenudviklede produkter, der imødekommer en række uopfyldte terapeutiske behov.
Find ud af mere Find ud af mere
Imødekommelse af udækkede behov med urologiske behandlingsformer

Hæmatologi

Innovative og livreddende behandlingsmuligheder inden for hæmatologi

For at kunne finde nye behandlingstilgange til sjældne sygdomme løser medac kritiske behov inden for hæmatologi og har udviklet innovative produkter i behandlingen før og efter stamcelletransplantation.
Find ud af mere Find ud af mere
Innovative og livreddende behandlingsmuligheder inden for hæmatologi

Onkologi

Kvalitet og innovation i understøttelsen af kræftbehandling

Onkologi er en af hjørnestenene i medacs succes. Vi har i flere årtier sørget for en overbevisende, stabil forsyning af lægemidler og understøttende terapeutiske produkter.
Find ud af mere Find ud af mere
Kvalitet og innovation i understøttelsen af kræftbehandling
Lock

Til sundhedspersonale

De følgende sider indeholder information om medicin, der kun er beregnet til sundhedspersonale.