Reumatologi

Forbedring af vigtig behandlingsmulighed inden for reumatologi

Autoimmune sygdomme er meget almindelige over hele verden og findes i mange forskellige former. Uanset hvor forskellige disse tilstande er, indebærer de alle en række kroniske behandlingsbehov på tværs af et bredt spektrum af patienter.
Forbedring af vigtig behandlingsmulighed inden for reumatologi

Forbedring af vigtig behandlingsmulighed inden for reumatologi

Hos medac sætter vi stor pris på patienternes autonomi og livskvalitet. Vi har konsekvent imødekommet uopfyldte medicinske behov ved løbende at forbedre og forfine lægemidlerne i vores produktportefølje. I dag er medac anerkendt som en førende leverandør af subkutane reumatologiske lægemidler og er højt respekteret for sine pålidelige tjenester og leverancer. Ud over lægemidler omfatter medacs produktportefølje immunologiske laboratorietests, der gør det muligt at påvise specifikke autoantistoffer, og en fuldautomatisk kemiluminescens-enhed.

Dedikeret til forskning og videnskabelig udveksling

medac er selv involveret i forskning i autoimmune sygdomme samt i udviklingen af lægemidler og diagnostik inden for dette område og fremmer offentlig forskning. Vores mål er løbende at generere nye resultater, der har en positiv indvirkning på den daglige kliniske praksis og patienternes daglige liv. Derudover tilskynder medac også til videnskabelig udveksling ved at organisere globale symposier om autoimmune sygdomme for at videreuddanne specialister og øge bevidstheden. På den måde arbejder vi tæt sammen med vores brede netværk af myndigheder, centrale meningsdannere, den akademiske verden og andre relevante aktører.

Vores terapeutiske områder

Onkologi

Kvalitet og innovation i understøttelsen af kræftbehandling

Onkologi er en af hjørnestenene i medacs succes. Vi har i flere årtier sørget for en overbevisende, stabil forsyning af lægemidler og understøttende terapeutiske produkter.

Urologi

Imødekommelse af udækkede behov med urologiske behandlingsformer

Urologi er et fokusområde af største vigtighed for medac. Vi har været aktive på dette område næsten lige fra begyndelsen af vores virksomhed og er fokuseret på at udvikle en række egenudviklede produkter, der imødekommer en række uopfyldte terapeutiske behov.

Hæmatologi

Innovative og livreddende behandlingsmuligheder inden for hæmatologi

For at kunne finde nye behandlingstilgange til sjældne sygdomme løser medac kritiske behov inden for hæmatologi og har udviklet innovative produkter i behandlingen før og efter stamcelletransplantation.
Lock

Til sundhedspersonale

De følgende sider indeholder information om medicin, der kun er beregnet til sundhedspersonale.