Onkologi

Kvalitet og innovation i understøttelsen af kræftbehandling

Onkologi har altid været i fokus og udgør hjørnestenen i medacs succeshistorie siden virksomhedens grundlæggelse. Vi har i flere årtier sørget for en overbevisende, stabil forsyning af lægemidler og understøttende terapeutiske produkter til en række onkologiske indikationer. Udover vores exceptionelle produktionsfærdigheder har medac mange års erfaring med adgang til markedet, distribution og salg.
Kvalitet og innovation i understøttelsen af kræftbehandling

Bred vifte af onkologiske produkter

Enhver lægemiddelinnovation, fra nye lægemiddelformuleringer til målrettede behandlingsformer, skal opfylde vores forpligtelse til virkning og sikkerhed samt målet om at forbedre den generelle livskvalitet for mennesker med en kræftdiagnose. Vi er stolte af igen og igen at kunne bidrage til fremskridt inden for de behandlingsmuligheder, som er tilgængelige for onkologer og deres patienter. Vi dækker i dag mange forskellige første-, anden- og tredjelinjebehandlingsformer inden for en række onkologiske indikationer.

Højeste standard for produkter og ydelser

Hos medac tilbyder vi en portefølje af behandlingsformer, som imødekommer de meget forskellige patientbehov på onkologiområdet. Alle medacs produkter fremstilles i overensstemmelse med europæiske kvalitetsstandarder, og produkternes sikkerhed og virkning er dokumenteret. Selvom nogle af produkterne har været på markedet i mange år, sker der en kontinuerlig nyudvikling inden for understøttende ydelser og initiativer til en bedre overholdelsen.

Endnu større global rækkevidde

Gennem den omfattende tilgængelighed af og adgang til vores produkter bidrager vi med initiativer globalt, så vi kan gøre vigtige onkologiske behandlingsmuligheder tilgængelige for et større antal patienter. I bestræbelserne herpå fokuserer vi også på projekter eller partnerskaber med andre virksomheder samt videnskabelige miljøer, som kan få vores lægemidler længere ud i verden.

Vores terapeutiske områder

Reumatologi

Vigtig reumatologisk behandling forbedret

Reumatologiske sygdomme står for en række behandlingskrævende kroniske tilstande hos en bred patientgruppe. Det er med optimeringen af en vigtig behandlingsmulighed på dette område lykkedes medac at højne patienternes livskvalitet væsentligt.

Urologi

Imødekommelse af udækkede behov med urologiske behandlingsformer

Urologi er et fokusområde af største vigtighed for medac. Vi har været aktive på dette område næsten lige fra begyndelsen af vores virksomhed og er fokuseret på at udvikle en række egenudviklede produkter, der imødekommer en række uopfyldte terapeutiske behov.

Hæmatologi

Innovative og livreddende behandlingsmuligheder inden for hæmatologi

For at kunne finde nye behandlingstilgange til sjældne sygdomme løser medac kritiske behov inden for hæmatologi og har udviklet innovative produkter i behandlingen før og efter stamcelletransplantation.
Lock

Til sundhedspersonale

De følgende sider indeholder information om medicin, der kun er beregnet til sundhedspersonale.