Ledelse

Vi leder medac ind i fremtiden: vores ledelse

Hos medac er vi fast besluttet på at gøre en forskel. Alt, hvad vi gør, drejer sig om mennesker: vores patienter, samarbejdspartnere, kunder og kolleger. Det er opnåelsen af et fælles mål, som forener os. Sammen ønsker vi at forbedre menneskers sundhed ved at stille behandlingsmuligheder til rådighed for dem, som har brug for det.
Vi leder medac ind i fremtiden: vores ledelse

Ledelse baseret på tillid og partnerskab

Vores vision er knyttet op på en værdiorienteret, langsigtet global vækststrategi. Og vi mener helt grundlæggende, at det er de mennesker, vi arbejder med, der fremmer vores succes og globale indvirkning. Som en privatejet medicinalvirksomhed med rødder i SMV-sektoren sætter vi stor pris på vores arv: en jordnær tilgang, der favner pålidelighed og løsningsorienterede idéer og dedikationen, som ligger i vores DNA. Det afspejler sig i måden, vi driver forretning på, og måden, vi leder på.

Vi er overbeviste om, at reelle fremskridt kun sker, når vi arbejder sammen som ligeværdige. Derfor lytter vi nøje til behovene fra alle vores interessenter og individer i vores team, og vi arbejder målbevidst på fremtidssikrede løsninger – tillidsfuldt og med partnerskabsånd.

Frank Lucaßen, Chief Executive Officer

”Vi følger en ærlig og iværksætterorienteret tilgang. Alle hos medac ved, hvad vi står for, og hvad vi stræber efter, og bidrager til vores fælles vision med iver og ambition. Med de bedste eksperter fra medicinalindustrien og vores dybt iboende visionære ånd træffer vi de rigtige beslutninger, der gør en reel forskel for sundheden globalt. På vores vej udvikler vi ikke kun vores forretning – vi bruger vores indre drivkraft til at videreudvikle vores virksomhedskultur, samtidig med at vi hele tiden forsøger at flytte grænserne til det mulige.”

Frank Lucaßen, CEO hos medac

Vi føl­ger en ærlig og iværk­sæt­teror­i­en­teret til­gang. Med stærk eksper­tise og visionær ånd træf­fer vi de rigtige beslut­ninger, der gør en reel forskel for sundheden.”

Frank Lucaßen, CEO hos medac

Frank Generotzky, Chief Operating Officer

Vi udvikler innovative lægemidler, der gavner patienter med bestemte nicheindikationer, og skaber derved merværdi sammen med vores samarbejdspartnere på områder, hvor det terapeutiske behov er stort. En af vores kernekompetencer er nyskabelser, der gør produkter nemmere og mere sikre at anvende og på den måde letter patienternes liv og daglige gøremål. Passionen for vores fælles mål inspirerer os til hele tiden at søge at udvide vores globale netværk og udforske nye samarbejdsmuligheder, der kan forbedre menneskers sundhed på vores fokusområder.”

Frank Generotzky, COO hos medac

Det er vores mis­sion at stille livsvigtige behan­dlingsmu­lighed­er til rådighed. En af forud­sæt­ningerne for dette er punk­tlig og pålidelig frem­still­ing – og det sørg­er vi for”

Frank Generotzky, COO hos medac

Få mere at vide om medac

Vores virke

Farmaceutiske produkter og tjenester af høj kvalitet i hele verden

Se, hvad vi er i stand til inden for alt fra produktudvikling, fremstilling og forhandling til markedsføring og globale samarbejdsmuligheder

Engagement

Ansvarlighed, integritet og mangfoldighed hos medac

Vores virksomhedsengagement strækker sig fra bæredygtige forsyningskæder og miljøinitiativer til et mangfoldigt og anerkendende arbejdsmiljø.

Historie

Regionalt forankret: fra Wedel til verden

Fra lokal distribution af nicheprodukter til biofarmaceutisk in-house produktion: udforsk medacs væksthistorie, der starter i 1970.
Lock

Til sundhedspersonale

De følgende sider indeholder information om medicin, der kun er beregnet til sundhedspersonale.