Vores virke

Farmaceutiske produkter og ydelser af høj kvalitet til hele verden

Hos medac arbejder vi utrætteligt på at forbedre livskvaliteten for vores patienter med behandlinger, der er af højeste kvalitet. Mennesker er i centrum for alt, hvad vi gør. Deres behov definerer vores mission: At gøre vigtige behandlinger tilgængelige.
Farmaceutiske produkter og ydelser af høj kvalitet til hele verden

Vores virke: vores kompetencer

Vi fokuserer på at forbedre etablerede farmaceutiske og diagnostiske produkter samt at udvikle nye lægemidler inden for reumatologi, urologi, hæmatologi og onkologi. Vi har desuden indgående viden om diagnosticering af smitsomme og onkologiske sygdomme. Vores store erfaring som fremstiller, distributør og leverandør betyder ikke blot, at vi er engagerede og brænder for at hjælpe vores patienter, men også at vi søger den tætte dialog med vores kunder og samarbejdspartnere i vores globale netværk. Vi bestræber os på at støtte hinanden i vores fælles mål om at stille exceptionelle løsninger til rådighed – der forbedrer menneskers sundhed.

En alsidig portefølje: forbedring og innovation

Vores brede portefølje fokuserer på dokumenterede aktive indholdsstoffer, som vi løbende forbedrer. På bestemte nicheområder med et stærkt terapeutisk behov udvikler vi nye lægemidler og anvendelsessystemer til stor gavn for patienterne. Vi har blandt andet stor erfaring med udvikling af celleterapiprodukter. Udviklingen af biosimilære lægemidler til behandling af autoimmune sygdomme er et andet område med et stort terapeutisk behov.

Vores medicinske ekspertise, som vi har oparbejdet over mange år, kommer blandt andet til udtryk i behandlingen af blærekræft, hvor vores arbejde har været banebrydende. 

Ved siden af vores generiske produkter har vi hos medac udviklet vores egne produkter, som har bidraget markant til terapeutiske fremskridt. Vi producerer blandt andet cytostatika, gennem vores to datterselskaber oncotec GmbH i Dessau, Tyskland og oncomed a.s. i Brno, Tjekkiet.

Stærkt internationalt voksende netværk

Vi har hovedsæde i Tyskland og er repræsenteret i forskellige europæiske lande herunder Danmark, Finland, Polen, Portugal, Slovakiet, Sverige, Island og Tjekkiet. Vi har også repræsentationskontorer i Kasakhstan, Rusland, Ukraine og Norge samt datterselskaber og ejerandele i Frankrig, Italien, Storbritannien og Japan. Det globale netværk betyder, at vi kan give adgang til vores behandlingsmuligheder langt ud over Tysklands grænser og realisere vores vision om sikker lægebehandling til gavn for patienter i hele verden. Vores forpligtelse til forsyningssikkerhed gennem effektiv varelogistik og en stabil forsyningskæde er kernen i vores strategi.

Som en internationalt voksende virksomhed, der udspringer af SMV (small and medium-sized enterprises)-sektoren, vægter vi stærke personlige relationer til vores samarbejdspartnere højt. Udvekslingen af idéer i øjenhøjde og den effektive koncentration af ekspertise til at opnå vores fælles vision er helt afgørende for vores filosofi.

Vores mål er at stille vores behandlingsmuligheder til rådighed i hele verden. Vi udvider derfor vores globale netværk og etablerer nye, værdifulde partnerskaber for at kunne udnytte markedspotentialet i hele verden. Et kig ud i fremtiden viser os, at der er store muligheder, særligt på markederne i Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Stillehavsområdet og Nord-, Syd- og Mellemamerika.

Gennem vores partnerskaber og internationale tilstedeværelse har vi som mål at forbedre sundheden for patienter i hele verden. Og vi samarbejder om den fælles vision om at tilbyde banebrydende behandlingsmuligheder og innovative løsninger, uanset hvor behovet er.

 

Infographic world regions

Vores CDMO-forretning

Siden grundlæggelsen i 1970 har vi troet på lokal og europæisk produktion og har aldrig overvejet at flytte vores produktionsfaciliteter til ikke-europæiske lande. Dette målrettede geografiske fokus gør, at vi i dag er i stand til at tilbyde pålidelige produktionsaktiver af højeste kvalitet til samarbejdspartnere. Derfor er et andet af medacs vigtige forretningsområder udvidelsen af vores kontraktudvikling- og fremstillingsorganisation (CDMO, contract development and manufacturing organisation). Vores virksomhed er en erfaren aktør inden for aseptisk fremstilling af produkter til indsprøjtning. Vi er specialiserede i steril fremstilling af lægemidler på det kliniske og det kommercielle område til markeder i hele verden og tilbyder tilpassede løsninger og omfattende ydelser. Vores ekspertise omfatter formuleringen og påfyldningen af sterile produkter til indsprøjtning, fremstilling af høj- og lavpotente molekyler samt traditionelle og komplekse ydelser inden for steril fremstilling.

Med mere end 20 års erfaring med overholdelsen af globale standarder, udsted af bl.a. lægemiddelmyndighederne FDA, ANVISA og PMDA, kan vi garantere den allerhøjeste kvalitet og pålidelighed. Vores fleksible højhastighedsfyldningslinjer gør det muligt at producere en bred vifte af fyldte injektionssprøjter og hætteglas med injektionsvæske. Vores kunder nyder godt af vores korte leveringstider og teknologiske ekspertise inden for teknologioverførsel. Vi stiller vores ekspertise til rådighed gennem hele produktets livscyklus.

Du kan læse mere om vores kontraktudviklings- og fremstillingsforretning i vores pjece om CDMO-ydelser 

Partnerskab: fælles om at skabe de bedste behandlingsmuligheder i fremtiden

Vores virksomheds vision er at forbedre menneskers sundhed – også som en pålidelig partner i samarbejdet med jer. Vi er med vores historie som en mellemstor medicinalvirksomhed stolte af vores globalt orienterede produktudvikling, som dækker en bred viden og erfaring. Vi er altid åbne over for ny teknologi og arbejder determineret på at øge fleksibiliteten og effektiviteten af vores fremgangsmåder gennem kontinuerlig procesoptimering.

Vi hjælper med at finde optimale løsninger til udækkede markedsbehov til gavn for patienterne. Vores modulbaserede samarbejdsmodel betyder, at vi kan arbejde med startups, biotek- og medicinalvirksomheder i forskellige situationer – fra fuld produktudvikling til de endelige godkendelsestrin.

Ydelserne, som vi tilbyder hos medac, omfatter strategisk planlægning, målrettet due diligence, gap-analyser, design af omfattende produktudviklingsplaner og et etableret netværk af nøgleopinionsledere, den akademiske verden, nonprofitorganisationer, eksperter og patientrepræsentanter.

Vores holistiske ekspertise: vejen til et godkendt, salgbart produkt

Infographic process steps development

Vores strategi for fremtiden

Inden for forretningsudvikling er vores vision klar: Vores strategi for fremtiden omfatter en vifte af opgaver og processer, der har til hensigt at realisere vækstmulighederne. Vores mål er at skabe bæredygtig merværdi – for patienter, der har behov for behandling.

Vi fokuserer på vores igangværende egne udviklingsprojekter, herunder videreudvikling af generika og andre innovative behandlingsformer. Vores resultater vidner om vores succes: Vi er eksempelvis verdensførende inden for en bestemt behandling af autoimmune sygdomme. Men vi stræber efter mere, særligt inden for udvidelsen af vores nicheportefølje af biosimilære lægemidler. 

I disse tilfælde bruger vi et intelligent mix af indlicensering og intern udvikling. Vores strategiske tilgange er omhyggeligt tilpasset vores kerneprodukter og fokusområder.

Vi er stolte af at have etableret en balanceret og kommercielt orienteret portefølje, der nøje tager højde for risici, rentabilitet på kort, mellemlangt og lang sigt samt kompleksitet. Vores fokus i fremtiden er at udvide vores B2B-forretning blandt andet ved aktivt at opsøge strategiske partnerskaber, så vi styrker vores netværk med myndigheder, nøgleopinionsledere og videnskabelige institutioner. Disse strategiske partnerskaber udgør hjørnestenene i vores proaktive udlicenseringsforretning og sikrer, at vores ekspertise systematisk bidrager til den globale udvikling.

For at kunne blive endnu mere effektive og effektfulde skal vi drive digitaliseringen fremad i virksomheden. Vores digitale roadmap lægger op til etableringen af en central dataanalyse- og overvågningsplatform til fremme af datadrevne beslutninger. Derved vil vi kunne få vigtig information i realtid og handle proaktivt herpå. Vores digitale strategi indeholder desuden en differentiering af ordreudviklingsprocesser og implementeringen af et datastyringssystem, der skal beskytte missionskritiske forretningsdata. Vores digitale initiativer gør det muligt for os at optimere vores forretningsprocesser, skærpe vores konkurrenceevne og fremme innovation.

Find ud af mere om medac

Historie

Regionalt forankret: fra Wedel til verden

Fra lokal distribution af nicheprodukter til biofarmaceutisk in-house produktion: udforsk medacs væksthistorie, der starter i 1970.

Engagement

Ansvarlighed, integritet og mangfoldighed hos medac

Vores virksomhedsengagement strækker sig fra bæredygtige forsyningskæder og miljøinitiativer til et mangfoldigt og anerkendende arbejdsmiljø.

Ledelse

Vi leder medac ind i fremtiden: vores ledelse

Som en privat virksomhed, der udspringer af SMV-sektoren, følger vi en værdiorienteret ledelsesstrategi baseret på tillid og partnerskab.
Lock

Til sundhedspersonale

De følgende sider indeholder information om medicin, der kun er beregnet til sundhedspersonale.