Urologi

Imødekommelse af udækkede behov med urologiske behandlingsformer

Urologi er et særdeles vigtigt fokusområde for os hos medac. Vi har været aktive på området næsten lige siden vores virksomheds begyndelse i 1970’erne. Vi er en internationalt voksende medicinalvirksomhed, der ønsker at forbedre menneskers sundhed, særligt på områder med et stort terapeutisk behov. Derfor har vi fokus på at udvikle en række af vores egne produkter, der imødekommer en række udækkede terapeutiske behov.
Imødekommelse af udækkede behov med urologiske behandlingsformer

Fokus på blærekræft

Vores arbejde inden for urologi er et veldokumenteret eksempel på, hvordan vi lykkes med vores mission. Den terapeutiske niche, som vi har fokus på, er ikke-muskelinvasiv blærekræft (NMIBC, non-muscle invasive bladder cancer), især adjuverende behandling i første linje. Allerede i det 19. århundrede opdagede lægerne, at tumorer hos nogle kræftpatienter blev mindre, hvis de fik høj feber forårsaget af bakterieinfektion. Det banede vejen for immunterapi mod kræft, hvor behandlingen specifikt simulerer kroppens eget immunsystem til at bekæmpe tumoren – hvilket i sidste ende mindsker belastningen af tumoren.

 

Vores terapiområder

Reumatologi

Vigtig reumatologisk behandling forbedret

Reumatologiske sygdomme står for en række behandlingskrævende kroniske tilstande hos en bred patientgruppe. Det er med optimeringen af en vigtig behandlingsmulighed på dette område lykkedes medac at højne patienternes livskvalitet væsentligt.

Hæmatologi

Innovative og livreddende behandlingsmuligheder inden for hæmatologi

For at kunne finde nye behandlingstilgange til sjældne sygdomme løser medac kritiske behov inden for hæmatologi og har udviklet innovative produkter i behandlingen før og efter stamcelletransplantation.

Onkologi

Kvalitet og innovation i understøttelsen af kræftbehandling

Onkologi er en af hjørnestenene i medacs succes. Vi har i flere årtier sørget for en overbevisende, stabil forsyning af lægemidler og understøttende terapeutiske produkter.
Lock

Til sundhedspersonale

De følgende sider indeholder information om medicin, der kun er beregnet til sundhedspersonale.